หนังสือ เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100

0.0 (0 รีวิว)
ขายแล้ว 0
มีสินค้า
฿220
ข้อมูลของสินค้า
รหัสสินค้า
00000006
อัพเดทล่าสุด
20 ต.ค. 2563 17:26:40
ส่งจาก

ข้อมูลสินค้า

ISBN : 8859161007418

Barcode : 8859161007418

ขนาดหนังสือ : 19.05 x 24.13 ซม.

ความหนาสินค้า : 3.2 ซม.

น้ำหนัก : 800 กรัม

จำนวนหน้า : 256 หน้า

วันวางจำหน่าย : 26/06/63

นักเขียน : ธนัชพร ธนวัฒน์

บรรณาธิการ : สุทธิพันธ์ แสนละเอียด

สารบัญ

บทที่ ๑ เสียงในภาษาไทย
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๑ - ๙
บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๑๐ - ๑๙
บทที่ ๓ คำเป็น คำตาย
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๒๐ - ๒๖
บทที่ ๔ ไตรยางศ์และการผันอักษร
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๒๗ - ๓๕
บทที่ ๕ อักษรควบและอักษรนำ
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๓๖ - ๔๑
บทที่ ๖ คำพ้อง
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๔๒ - ๔๕
บทที่ ๗ ชนิดของคำไทย
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๔๖ - ๕๒
บทที่ ๘ เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๕๓ - ๕๗
บทที่ ๙ วลีและประโยค
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๕๘ - ๖๔
บทที่ ๑๐ ภาษาถิ่น คำสุภาพ
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๖๕ - ๗๑
บทที่ ๑๑ คำราชาศัพท์
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๗๒ - ๗๗
บทที่ ๑๒ ส�านวน สุภาษิต คำพังเพย
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๗๘ - ๘๐
บทที่ ๑๓ การใช้พจนานุกรม
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๘๑ - ๘๔
บทที่ ๑๔ บทร้อยกรอง คำขวัญ
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๘๕ - ๙๐
บทที่ ๑๕ การเขียนจดหมาย
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๙๑ - ๙๔
บทที่ ๑๖ การเขียนเรียงความ และการเขียนเล่าเรื่อง
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๙๕ - ๙๘
บทที่ ๑๗ การอ่าน การเขียน และการย่อความ
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๙๙ - ๑๐๒
บทที่ ๑๘ มารยาทการฟัง การดู และการพูด
ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดที่ ๑๐๓ - ๑๐๖
บทที่ ๑๙ วรรณคดีลำนำ
การผจญภัยของสุดสาคร
แบบฝึกหัดที่ ๑๐๗ - ๑๐๙
น้ำผึ้งหยดเดียว
แบบฝึกหัดที่ ๑๑๐ – ๑๑๒
ระบำสายฟ้า
แบบฝึกหัดที่ ๑๑๓ - ๑๑๕
เรื่องเล่าจากพัทลุง
แบบฝึกหัดที่ ๑๑๖ - ๑๑๘
ดวงจันทร์ของลำเจียก
แบบฝึกหัดที่ ๑๑๙ - ๑๒๐
ห้องสมุดป่า
แบบฝึกหัดที่ ๑๒๒ - ๑๒๔
เที่ยวเมืองพระร่วง
แบบฝึกหัดที่ ๑๒๕ - ๑๒๗
แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

คะแนนของสินค้า จาก 0 รีวิว

0.0

คะแนนเฉลี่ย

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
Serazu
คะแนนร้านค้า
เข้าร่วมเมื่อ
11 มิ.ย. 2563 10:07:52
รายการสินค้า
1,094

สินค้าที่น่าสนใจ

ขอบคุณสำหรับการสมัครรับข่าวสาร

คุณจะไม่พลาดข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลด และการแบ่งปันดีๆ จาก Inthanon

คุณได้ทำการเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้ว

เกิดข้อผิดพลาด

ขออภัย ท่านสั่งซื้อสินค้านี้ ครบจำนวนสูงสุดของสินค้าแล้ว